Skip to navigation

YIVO Institute for Jewish Research

Support YIVO
YIVO Institute for Jewish Research » Library & Archives » The Miriam Weiner Genealogy Collection » POLAND: Books in Polish, Archival Guides, Travel Books, Brochures, Pamphlets, Maps & Periodicals

Search YIVO

Collection Overview

Search online catalog

Library

Archives

Research Tools

People of a Thousand Towns Online Photo Catalog

The Miriam Weiner Genealogy Collection

Digital Exhibitions

YIVO's Preservation Program

YIVO on Facebook
YIVO on Twitter

Newsletter Sign-up

POLAND: Books in Polish, Archival Guides, Travel Books, Brochures, Pamphlets, Maps & Periodicals


IN POLISH


Atlas Uzdrowisk Polskich. Warszawa/Wroclaw: PPWK, 1985.

Atlas Uzdrowisk Polskich. Warszawa/Wroclaw: PPWK, 1990.

Biuletyn Zydowskiego Instytutu Historycznego w Polsce [Bulletin of the Jewish Historical Institute in Poland (1980-1985)]. Warszawa: Panstwowe Wydawnictwo Naukowe, 1986.

Jews in the Life in Pinczow. Pinczow: Wznowienie, 1999. (P,E) (color photos)

Nowy Sacz: Przewodnik po Zabytkach [Nowy Sacz: Guide to Monuments]. Nowy Sacz: Beskid, 1994.

Samochodowy Atlas Polski [Road Atlas of Poland]. Warszawa: PPWK, 1986.

Samochodowy Atlas Polski [Road Atlas of Poland]. Warszawa: Czaspopisma Wojskowe, 1990.

Spis Abonentow Telefonow: Lvov, Borislav and Drohobych Districts. Lvov, 1930 PHOTO COPY

Spis Abonentow Telefonow: Lvov, Borislav and Drohobych Districts. Lvov, 1938. PHOTO COPY

Szkolny Atlas [School Atlas]. Warszawa: Polskie Przedsiebiorstwo Wydawnictwo Kartograficznych, 1993

Zydzi w Zaglebiu. Sosnowiec: Sowa-Press, 1993. (2 books)

Balaban, Majer. Przewodnik po Zydowskich Zabytkach Krakowsa [Guide to Jewish Monuments in Krakow]. Krakow: Solidarnosc-B'nei B'rith, 1935.

Bartosz, Adam. Jewish Monuments in Tarnow District. Tarnow: Tarnow Regional Museum, 1989. (2 books)

Bergman, Eleonara. Moorish Style in the Architecture of Synagogues of Eastern and Central Europe in the 19th Century and the Early 20th Century. Warszawa: Wydawnietwo Neriton, 2004

Bersohn, Mathias. Slownik Biograficzny uczonych Zydow Polskich: XVI, XVII i XVIII wieku. Warszawa: Druk Piotra Laskauera i s-KI, 1905.

Borzyminska, Zofia. Szkolnictwo Zydowskie w Warszawie 1831-1870. [Jewish Schools in Warsaw: 1831-1870]. Warszawa: Zydowski Instytut Historyczny, 1994. (Polish w/Eng. summary; b&w illus).

Burchard, Przemyslaw. Pamiatki i Zabytki Kultury Zydowskiej w Polsce [Jewish Culture in Poland]. Warszawa, 1990. 2 BOOKS

Duda, Tadeusz. Zydzj Sadeccy: Zarys Dziejow. Undated (23 pages)

Dutkiewicz, Jozef E. Tarnow. Warszawa 1984. (b&w photos)

Dziadosz, Edward. Masowe Egzekucje Zydow: 3 Listopada 1943 Roku: Majdanek Poniatowa Trawniki. Lublin: Panstwowe Muzeum na Majdanku, 1988.

Dzierzanowski, Wiktor. Przewodnik Warszawski na rok 1869: Kalendarza i Taryfy Domow m. Warszawy i Przedmiescia Pragi. Warszawa: w Drukarni S. Orgelbranda, 1869 2 BOOKS

Dzierzanowski, Wiktor. Przewodnik Warszawski na rok 1870. Warszawa: w Drukarni S. Orgelbranda, 1870.

Fastnacht, Adam. Sanok. Brzozow: Regional Museum, 1990. (b&w photos)

Fijalkowski, Pawel and Stefan Rakowski. People and Monuments: Jews on the Polish Soil. Warszawa: Bau-Help, 1992. (E,P) color photos 4 BOOKS

Friedberg, Marian. Herb Miasta Krakowa. Krakow: Wydane Nakladem Archiwum Aktow Dawnych, undated.

Glowacki, Kazimierz. Urbanistyka Piotrkowa Trybunalskiego. Piotrkow: Towarzystwo Przyjaciol Piotrkowa Trybunalskiego, 1984.

Glowacka-Maksymiuk, Urszula. Ulice Siedlec: Historia, Patroni, Zabytki [Streets of Siedlce: History, Patterns, Monuments]. Siedlce: Archiwum Panstwowe w Siedlcach, 1997.

Grynberg, Michal. Zydzi w Rejencji Ciechanowskiej 1939-1942 [Jews in Ciechanow Region 1939-1942]. Warszawa: Panstwowe Wydawnictwo Naukowe, 1984. PHOTO COPY

Hawryluk, Wojciech and Grzegorz Linkowski. Zydzi Lubelscy: Materially z sesji Poswieconej Zydom Lubelskim. Lublin: Dabar, 1996. (P) (color photos)

Hondo, Leszek. Stary Zydowski Cmentarz w Krakowie [The Old Jewish Cemetery in Krakow]. Krakow: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego, 1999.

Horn, Maurycy. Regesty Dokumentow i Ekscherpty z metryki Koronnej do Historii Zydow w Polsce 1697-1795. Tom. I: Czasy Saskie (1697-1763). Wroclaw: Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1984.

Horn, Maurycy. Registy Dokumentow i Ekscerpty z Metryki Koronnej do Historii Zydow w Polsce 1697-1795, Tom. II: Rzady Stanislawa Augusta (1764-1795). Wroclaw: Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1988. 2 BOOKS

Jagielski, Jan. Przewodnik po Cmentarzu zydowskim w Warszawie przy ul. Okopowej 49/51. Warszawa: Towarzystwo Opieki nad Zabytkami, 1996.

Jaworski, Andrzej and Bohdan Strynkowski. Zydzi Kazimierscy: dzieje, kultura, kuchnia. [Jews in Kazimierz: History, Culture and Food]. Kazimerz Dolny, Poland: Towarzystwo Przyjaciol m. Kazimerza Dolnego, 1989. 4 BOOKS

Jaworski, Wojciech. Zydzi Bedzinscy: dzieje i zaglada [Jews in Bedzin: History and Extermination. Bedzin, Muzeum Zaglebia w Bedzinie, 1993. 2 BOOKLETS

Jones, Eliyahu. Zydzi Lwowa w Okresie Okupacji 1939-1945 [Jews in Lwow during the Occupation: 1939-1945]. Lodz: Oficyna Bibliofilow, 1999.

Kaminski, Adam, Aniela Kielbicka, Stanislawa Pankow. Inwentarze dobr ziemskich wojewodztwa Krakowskiego: 1576-1700. Warszawa: Panstwowe Wydawnictwo Naukowe, 1956

Kazimierski, Jozef. Miasta i Masteczka na Podlasiu (1808-1914) Zabudowa-Ludnosc-Gospodarka. Warszawa: Naczelna Dyrekcja Archiwow Panstwowych, 1994.

Konieczny, Zdzislaw. Walki polsko-ukrainskie w Przemyslu i okolicy listopad grudzien 1918. Przemysl: Towarzystwo Przyjaciol Nauk w Przemyslu, 1993

Kowalska, Maryla, Ed. Lublin Trzech Pokolen. Lublin: Krakowa Agencja Wydawnicza, 1987.

Krupinski, Andrzej B. Dawna Synagoga Nowosadecka [Old Synagogue in Nowy Sacz]. Nowy Sacz: Muzeum Okregowe w Nowym Saczu, 1985. (b&w photos) (5 copies)

Kulczykowski, Mariusz. Zydzi-Studenci Uniwersytetu Jagiellonskiego w Dobie Autonomicznej Galicja (1867-1918). Krakow, 1995.

Penkalla, Adam. Zydowskie Slady w Wojewodztwie Kielceckim i Radomskim [Jewish Traces in the Voivodships of Kielce and Radom. Radom: Tramp, 1992. (P w/Eng. summary)

Piechotka, Maria and Kazimierz. Wooden Synagogues. Warsaw: Arkady, 1959 (b&w photos)

Pietruka, Wladyslawa. Stare jest piekne: Architektura Bialostocczyzny w rysunkach. Bialystok: Totus, 1992 (b&w illus.

Pilarczyk, Krzysztof. Przewodnik po Bibliografiach Polskich Judaikow [Guide to Bibliographies of Polish Judaica. Krakow: Uniwersytet Jagiellonski, 1992.

Piwowarczyk, Andrzej. Chemskie na starej pocztowce. [Chelm in Old Postcards]. Chelm: Druk Lub. Zak. Graf, 1988. 4 BOOKS

Polak, Jerzy, Janusz Spyra. Zydzi w Bielsku, Bialej i okolicy. [Jews in Bielsko-Biala and Vicinity]. Bielsko-Biala: Muzeum Okregowe w Bielsku-Bialej, 1996.

Przedpelski, Jan. Zydzi Ploccy: Dzieje i martyrologia 1939-1945 [Jews in Plock: History & Martyrdom 1939-1945]. Plock: Fraza, 1993. (P w/Eng. Summary) 2 BOOKS

Rozej, Marian. Zabytki Architektury Wojewodztwa Skierniewickiego [Architectural Monuments in Skierniewice District]. Skierniewice, undated. (b&w photos and map).

Schlyter, Daniel M. Essentials in Polish Genealogical Research. Chicago: The Polish Genealogical Society of America, 1993.

Smolen, Kazimierz. Auschwitz: 1940-1945, a Guide-Book Through the Museum. Krakow: Krajowa Agencja Wydawnicza, 1981.

Smolen, Kazimierz and Teresa Swiebocka. Auschwitz: zbrodnia przeciwko ludzkosci. Warszawa: Panstwowe Muzeum Oswiecim-Brzezinka, 1990.

Swiatkowskiego, H. Taryffa Domow Miasta Warszawy i Pragi: z planem ogolnym. Warszawa: Nadladem i drukiem j. Glucksberga, 1852.

Urbanski, Krzysztof. Spolecznosc Zydowska w Kielcach. Kielce: Muzeum Narodowe w Kielcach, 1989. (P)

Urbanski, Krzysztof. Leksykon: Dziejow Ludnosci Zydowskiej Kielce 1789-1999. Krakow: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2000.

Wierzbieniec, Waclaw. Spolecznosc zydowska Przemysla w latach 1918-1939 [Jewish People of Przemysl in the Years 1918-1939]. Rzeszow: Wyzszej Szkoly Pedagogicznej, 1996. (P, w/Eng. summary)

Wijaczka, Jacek. Zydzi Szydlowieccy: Materialy sesji popularnonaukowej.Szydlowiec: Muzeum Ludowych Instrumentow Muzycznych, 1997. (P, w/Eng. summary)

Wlodarczyk, Edward. A History of the Jews of Skierniewice. Skierniewice: Propress, 1993.

Woszczynskiego, Boleslawa & Violetty Urbaniak. Zrodla Archiwalne do Dziejow zydow w Polsce. Warszawa: Wydawnictwo DiG, 2001. (P, w/Eng. summaries)

Zebrowski, Rafal. Dzieje Zydow w Polsce: Kalandarium [History of the Jews in Poland: A Calendar]. Warszawa: Zydowski Institut Historyczny w Polsce, 1993.

Zibokowski, Andrzej. Zydzi Krakowscy i ich Gmina w Latach 1869-1919. Warszawa: Zydowski Instytut Historyczny w Polsce, 1994.

Zielinski, Konrad. Zydzi Lubelszczyzny 1914-1918. Lublin: Lubelskie Towarzystwo Naukowe, 1999.


ARCHIVE GUIDES / POLAND


Bialystok1973
Elk1973
Gdansk1992
Gorze Kalwarii1992
Kielce1993
Krakow1966 (1335-1802)
Krakow1968 (1422-1809)
Krakow1968 (1366-1794)
Krakow1978 (2 books)
Krakow1978
Krakow1989
Kutno
Lodz1990
Lomza1986
Lowicz
Lublin1973
Mlawie1992
Nowy Dwor
Nowy Sacz
Piotrkow Trybunalski1989
Plock1992
Plock1995
Przemys1985
Przemysl1988
Przemysl1993 3 copies
Przemysl1994
Radom1996
Rawa Mazowiecka1992
Rzeszow1982
Rzeszow1989
Rzeszow1994
Sandomierz1980
Suwalki1974
Warka and Its Environs1979 E/P
Warsaw1965
Warsaw1974
Warsaw1977
Warsaw1994
Warsaw1996
Warzawa (Vol. I)
Warszawa (Vol. II)

ARCHIVAL GUIDES-POLAND


Miasta Polskie: Dokumentacja Archiwalna. Warszawa-Lodz: Panstwowe Wydawnictwo Naukowe, 1981.

Miscellanea Historico-Archivistica, Tom. III: Radziwillowie XVI-XVIII wieku: w Kregu Polityki i Kultury. Warszawa-Lodz: Panstwowe Wydawnictwo Naukowe, 1989

Slownik Biograficzny Archiwistow Polskich Tom I 1918-1984. Warszawa-Lodz: Panstwowe Wydawnictwo Naukowe, 1988.

Teki Archiwalne: 21: Materialy Zrodlowe. Warszawa-Lodz: Panstwowe Wydawnictwo Naukowe, 1989.

Boniecki, Jan. Kresy Wschodnie II Rzeczypospolitej w Fotografii: Eastern Part of Rzezypospolite in Photographs. Warszawa: Wydawnictwo, 1996.

Dalecki, Maciej. Akta Szkol i Adminstracji Szkolnej w Zasobie Archiwum Panstwowego w Przemyslu. Przemysl: Archiwum Panstwowe w Przemyslu, 1994.

Derenia, Andrzeja & Roscislawa Zerelika. Archiwum Panstwowe we Wroclawiu Przewornik po Zasobie Archiwalnym do 1945 roku. Wroclaw: Archiwum Panstwowe wa Wroclawiu, 1996.

Gorska-Golaska, Krystyna. Katalog Planow miast i wsi Wielkopolskich. Warszawa: Naczelna Dyrekcja Archiwow Panstwowych, 1968.

Karczowa, Helena. Tasmoteka Archiwum Dokumentacji Mechanicznej w Warszawie: Dokumentacja Dzwiekowa Dotyczaca Lat 1901-1972. Warszawa/Lodz: Panstwowe Wydawnictwo Naukowe, 1989

Kolodziej, Edward: Emigracja z Ziem Polskich i Polonia: 1939-1965 [Emigration from Polish Territories and Polonia: 1939-1965]. Warszawa: Naczelna Dyrekcja Archiwow Panstwowych, 1996.

Pankow, Stanislawa. Archiwa: Wydanie II uzupelnione. Warszawa, 1975. (P)

Piechota, Regina. Archiwa Panstwowe w Polsce: Informator. Warszawa-Lodz: Panstwowe WydawnictwoNaukowe, 1979.

Stepniak, Wladyslaw. Misja Adama Stebelskiego: Rewindykacja Archiwaliow Polskich z Niemiec w Latch 1945-1949. Warszawa-Lodz/Panstwowe Wydawnictwo Naukowe, 1989.

Stepniak, Wladyslaw. Sukcesja Panstw Dotyczaca Archiwaliow. Warszawa-Lodz: Panstwowe Wydawnictwo Naukowe, 1989.

Zielinska, Teresa. Szlacheccy wlasciciele nieruchomosci w miastach XVIII w. Warszawa-Lodz: Panstwowe Wydawnictwo Naukowe, 1987.

Zielinskiej, Teresy. Archiwum Glowne Akt Dawnych w Warszawie Informator o Zasobie. Warszawa: Naczelna Dyrekcja Archiwow Panstwowych, 1992.


MICROFILM


Microfilm of Jewish documents from the Polish State Archives:

Town: SwierzeMarriage records: 1829-1867;1866-1867
Town: DzialoszyceMarriage records: 1909;1916;1923;1926;1927

Note: this microfilm was made by the PSA based upon books purchased/rescued ($2,500) from a Jewish book store in Tel Aviv and returned to the PSA by Miriam Weiner.


PERIODICALS


The Voice of Piotrkow Survivors, April-May, 2000. No. 17 (116)

The Voice of Piotrkow Survivors, July-Aug. 20000, No. 18 (117)

New Bulletin, #7, Feb. 2000 (pub. by Piotrkow Trybunalski Relief Association in New York)

New Bulletin, #9, Apr. 2001 (pub. by Piotrkow Trybunalski Relief Association in New York)

Biuletyn: Zydowskiego Instytutu Historycznego w Polsce. 1988, Nr 1-2 (145-146)

Biuletyn: Zydowskiego Instytutu Historycznego w Polsce. 1988, Nr 3-4 (147-148)

Biuletyn: Zydowskiego instytutu Historycznego w Polsce. 1990, Nr 3-4 (155-156)

Biuletyn: Zydowskiego Instytutu Historycznego w Polsce. 1991, Nr 1 (157)


TRAVEL BROCHURES/PAMPHLETS/MAPS


Adampol
Augustowska
Bedzin (map)
Bedzin3
Bialowieska (map)
Bielawa (map)3
Bielsko-Biala (map)2
Bieszczady (map)
Bochnia (map)
Bochnia
Bochnia (Jewish cemetery)
Boncza
Borowica
Bydgoszcz (map)
Chelm6
Chelm (map)
Chelm District2
Chlemno
Chorzow
Czestochowa (map)3
Czestochowa (brochures)6
Dabrowa Gornicza (map)
Deblin (map)
Debnie2
Dorohusk & vicinity2
Dubienka & vicinity1
Elblag (map)
Gdansk (map)2
Gdynia (map)3
Gorce (map)
Iwonicz-Zdroj (map)
Jaroslaw2
Jelenia Gora (map)2
Jedrzejow
Jezioro Sniardwy (map)2
Kalisz (map)2
Kazimierz Dolny (map)5
Kazimierz Dolny (brochure)7
Kielce (map)4
Kielce (brochure)
Kielce Pogrom2
Kock & vicinity3
Kolbuszowa
Kolobrzeg (map)2
Kolobrzeg (brochure)
Konin (map)
Konstancin
Krakow (map)3
Krakow (brochure)2
Krakow / Old Synagogue1
Krakow / Wawel Guide
Krasnik & vicinity3
Krasnystaw & vicinity1
Krasnystaw5
Krosno
Kudowa Zdroj2
Lancut
Lancut (Synagogue in Lancut)
Leczna & Vicinity2
Leczna & Vicinity2
Leczna, 1986 (map)
Leczyej, 1987
Leczna, 1989
Leczna, 1990
Leczna, undated
Lemko-Wszczyzna, 1991 (map)
Lodz, 1914 (map)
Lodz, 1987 (map)
Lodz2
Lodz (Jewish), 199042 brochures
Lodz (in Russian)
Lodz (The 50th Anniversary of Lodz Ghetto Liquidation, 1944-1994)
Lomza
Lomza (map)
Lubartow & Vicinity, 19834 copies (with map)
Lublin, 1994 Yeshivah Hakhmei Lublin (E)
Lublin, Chamber of Memory
Lublin (In Memory of Jews in the Lublin Region)
Lublin (map)4
Lublin (Jews of Lublin and Their Cemeteries)
Lublin (Monuments)
Lublin: Guide Book2
Lublin: Unia Hotel
Lublin (3 days at Lublin)2
Lublin, 1912 (map)
Masyw Slezy & Vicinity (map)
Michniow
Minsk Mazowiecki (map)2
Naleczow2
Naleczow, 1984
Nowy Sacz (booklet)4
Nowy Sacz (synagogue booklet)3
Nowy Targ
Nowy Wisnicz & vicinity
Olchowiec
Olecko2
Olsztyn (map)2
Opalenica
Opatow
Opatow (Ziemia) 5
Opole (map)4
Opole Lubelski2
Ostroda (map)2
Ostrow & vicinity
Ostrow Lubelski
Ostrow Wielkopolski (maps)2
Ostrowiec Swietokrzyski
Otwock2
Pabianice (map)
Petla Swietokrzyska
Pieninski (map)
Pila (map)2
Piotrkow Trybunalski (map)
Plock (map)2
Plock
Podgorze
Poznan (map)11
Poznan & Its Neighborhood
Przasnysz & vicinity
Przemysl2
Przemysl (map)4
Pulawy (map)
Pulawy (brochures)7
Pultusk
Radom (map)
Rejowiec & vicinity
Rzeszow (map)2
Rzeszow
Sandomierz (map)
Sandomierz (guidebooks)4
Sanok (map)2
Sawin & vicinity2
Siedlce (map)2
Siedlce (brochure)
Siedliszcze3
Sieniawa
Siennica Rozana & vicinity
Skarzysko-Kamienna
Skierniewice3
Slupsk2
Sosnowice3
Stolpie1
Surchow1
Starachowice1
Suwalki (maps)4
Swidnica3
Szamotuly1
Szczebrzeszyn1
Szczecin2
Szlak Piastowski
Szydlowiec1
Tarnow (map)
Tarnow (brochures)3
Torun
Warka2
Warsaw6
Warsaw (maps)12
Wieliczka1
Wisniczu (Jewish Cemetery)
Wlodawa2
Wojslawice & vicinity2
Wroclaw3
Wyryki1
Wyszkow
Zabrze
Zaglembie2
Zagrody
Zakopane7
Zamosc10
Zawiercie1
Zgierz

TRAVEL BOOKS / POLAND


Krakow: World Cultural Heritage. Krakow: Krajowa Agencja Wydawnicza, 1988. (P,E,R) (color photos)

Radomsko. Piotrkow: Wojewodzkie Przedsiebiorstwo Gospodarki Turystycznej, undated. (with color photos and color maps). 3 BOOKS

Piotrkow Trybunalski. Lodz, 1967. (P)

Wojewodziwo Piotrkowskie. Szczecin: Krakowa Agencja Wydawnicza, 1989.

Fijalkowski, Pawel & Stefan Rakowski. Ludzie I Zabutki: Zydzi na Ziemiach Polskich [People and Monuments: Jews on the Polish Soil]. Warszawa: Bau-Help, 1992. (E;P) color photos

Heine, Marc E. Poland. New York: Hippocrene Books, 1987. (E)

Jawczak, Jerzy. Rzeszow. Rzeszow: Krakowa Agencja Wydawnicza, 1991. (P,E,G)

Lewicka, Maria. Warsaw: The Old Town Market Square. Warsaw: PWN, 1992 (E)

Stephenson, Jill and Alfred Bloch. Poland. New York: Hippocrene Books, 1991. (E)

Wojnowski, Tadeusz. A Polish American's Guide to Poland. Warsaw Interpress Publishers, 1984. (E)

Chelm1985(P)
Chelm1988(P) b&w photos
Chelm (July, 1944)1987(P)
Czestochowa1958(P)
Czestochowa1979(P)
Lublin Regionundated(P)
Nowy Sacz Region1988(P)
Nowy Sacz Region1989(P)
Opole1985(P) color photos
Piotrkow Trybunalski Region1989(P)
Tykocin1983(P)
Wroclaw1975(R)
Zakopane1966(P)
Zamosc1954(P)
Zamosc1993(P)


Camping in Poland (map)1
Poland (map)3
Ojcowski Park Narodowy (map)
How to Travel Across Poland (1)
Subcarpathian Judaica
Warszawa to Mikolajki (map)